MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Moderní metody vyměřování památek ovládly NPÚ?

Kdo by se podíval na nedávný televizní rozhovor na toto téma (Budoucnost památek se bez 3D modelů neobejde; jedním z účastníků debaty byl ing. Svoboda, náměstek ze středočeského územního pracoviště NPÚ), řekl by si, že tomu tak najisto musí být. Že sice památkový ústav nemá dosti peněz na to, aby se vybavil např. technologií pro 3D scanování, avšak že se dovede postarat o to, aby v případě potřeby bylo možné i tyto nákladné postupy vhodně kombinovat s úspornějšími postupy uplatněnými tam, kde tyto vyhovují kvalitativním požadavkům.

Toto téma je však pro památkovou péči mnohem palčivější. Je však pravdou, že nákladnost technologie vede i v cizině k tomu, že památkové instituce si tyto práce obstarávají od specialistů. To je ostatně i případ scanování obřích reliéfů amerických prezidentů na Mt. Rushmore, kdy si veřejné instituce zjednaly přední světové vývojové centrum, které již v minulých letech realizovalo řadu inspirativních pilotních projektů (široce odborně medializovaných, jak by tomu také u pilotního projektu mělo být).

Scanování prezidentů rozhodně nebylo tak obvyklé, jak to mohlo z rozhovoru vyplývat. Složitost souvisela s obrovitými rozměry měřeného „objektu“, který nebylo možné snímkovat z úrovně terénu na úpatí skály (jak se to dělalo před několika lety s rozstřílenými sochami obřích Buddhů v Bamiyanu; tam byla ještě rozvíjena metoda konstruování 3D modelů na základě fotogrammetrie zpracovávající historické fotografie; je možné, že právě tato pohroma motivovala dokumentační akce v USA i podobné ve Skotsku). Scannery byly pomocí horolezeckého vybavení se speciálními doplňky přemisťovány přímo po ploše reliéfu a ze vhodných míst zaznamenávaly okolní povrch.

V NPÚ jsme tyto technologie od roku 1995 (kdy byly v USA uvolněny pro civilní užití) sledovali. Opakovaně jsme prováděli také prezentace v NPÚ (scannery Leica hned při dovozu prvních kusů; ruční scanner dodávaný firmou Bibus; seminář se specializovanými geodety; výstava „Přesný záznam staré krásy“, kdy účastníci vernisáže v čele s dr. Líbalem a dr. Mukem sepsali petici ministrovi kultury s protestem proti tomu, že bylo měřické pracoviště v památkovém ústavu zrušeno). Byli jsme přitom motivováni jednak přesvědčením, že SÚPP (nyní NPÚ) musí obnovit zrušené specializované měřické pracoviště, jednak snahou aspoň povzbuzovat odborné kontakty tam, kde by případně přicházela v úvahu uplatnění moderních metod, pokud se o potřebě úhrady podaří přesvědčit investora, anebo spolupracovat se školami (Laboratoř fotogrammetrie ČVUT) v rámci studentských projektů. Nezájem v rámci NPÚ zřejmě vyplýval z nemožnosti na takový záměr získat peníze do rozpočtu. Ještě v roce 2006 pak byl vedení NPÚ předložen projekt obnovy měřického pracoviště, k čemuž pak měla být sestavena pracovní skupina. Jenže v další etapě vývoje NPÚ tyto záměry opět skončily u ledu.

Vycházeli jsme přitom z představy, že by takové pracoviště nemuselo být vybaveno veškerou moderní technikou (tu i v cizině provozují většinou soukromé firmy, které se specializují na práce v oboru památkové péče, ale hledají si obživu i jinde; případně se jedná také o vysoké školy), ale zajišťovalo by koordinaci prací a stanovovalo odborné standardy.

Je rozhodně třeba uvítat, že v rámci projektů vědy a výzkumu v NPÚ jsou nějaké projekty 3D scanování realizovány. Dosti byly medializovány části prací na Karlově mostě v Praze a také na sousoších na mostě (též originály v depozitáři na Vyšehradě). Veřejně je velmi málo známo o dokumentaci mobiliáře na zámku Kozel, o kterém se ing. Svoboda zmiňoval.

Jiné realizace zatím na konferencích prezentovali spíše soukromníci.

Čili nakonec asi nemohu než uvítat, že ve vedení NPÚ existuje osoba, které tyto věci něco říkají.

Užitečný souhrn problematiky 3D scanování v památkové péči (pdf) vyprodukovaný English Heritage na základě systematického zájmu a po realizaci řady prezentovaných pilotních akcí.

Reklamy

2010/06/13 Posted by | dokumentace | , | Napsat komentář

   

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Blog de Románico

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Le Blog des Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Un poème ? Une photographie ? Un dessin ? Un petit texte ? Dites votre attachement et votre admiration pour la cathédrale de Strasbourg !

EDAD MEDIA DIGITAL

Just another WordPress.com site

Historieblogg.no

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Gárgolas - Dolores Herrero

Dolores Herrero, Historiadora del Arte, especializada en Gárgolas y Arte Medieval.

Urban Jewish Heritage | Presence and Absence

3 - 7 September 2018 | Krakow, Poland

Library Policy and Advocacy Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

wanjawedekind

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Wikimédia France

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

the Wikimedia UK blog!

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Medieval Imago

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Thomas Ash

Adventures in Library and Information Science