MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Prezentace on-line katalogu lapidária Regionálního muzea v Litomyšli

Jedná se o výsledek vzorové koncepce a autorského pojetí. V našich podmínkách jde zřejmě o jeden z nejrozsáhlejších progresivních projektů zpřístupnění sbírek on-line. „Hesla“ položek vcelku vyhovují standardům terminologie. Z hlediska muzejní evidence nejspíše umožňují potřebnou identifikaci předmětu. Věřme, že data bude možné linkovat ve vyšších systémech typu European. Z hlediska evidence a studia fragmentů architektonického členění je přístup zcela příkladný, zatím bohužel u nás bez vážnější konkurence zejména z hlediska prezentace fondu typu lapidária.

Bylo by nejspíše vhodné postupně doplňovat odkazy na literaturu či na obdobné prvky v jiných souborech. Ale to by se již mělo dít v dohodě více institucí či specialistů na obecně editovatelném místě (wiki?). Pokud vzniknou v průběhu studia sbírek nějaké další dokumentace (např. nákresy či lepší fotografie), bylo by vhodné je rovněž doplňovat. Ale je možné, že tak by již bylo požadováno něco, co by bylo nad rámec i nadšením povzbuzovaných sil muzea.

Informace o projektu na webu RML

http://www.sbirky.rml.cz/o-projektu-sbirky-rml-online

(4.10.2009)

O projektu „Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli ONLINE“

Cílem projektu je zpřístupnění základních informací o Sbírce Regionálního muzea v Litomyšli na internetu. Nejedná se pouze o souhrnné informace o jednotlivých fondech, resp. částech sbírky, jde především o údaje o všech sbírkových předmětech, a to formou internetové databáze.

Smyslem projektu je zkvalitnění služeb poskytovaných muzeem. Databáze přístupná na internetu umožňuje laické i odborné veřejnosti pohodlný, uživatelsky komfortní, časově a prostorově neomezený přístup k základním informacím o sbírkových předmětech spravovaných RML. Databáze obsahuje nejen textové údaje, ale rovněž vyobrazení jednotlivých předmětů (vyjma části archeologie a knihovny), jejichž úloha je pro představu o daném předmětu často nezastupitelná.

Zájemcům o sbírkové předměty RML může databáze sloužit do značné míry jako obdoba „klasických“ tištěných katalogů, ovšem na mnohem vyšší uživatelské úrovni. Obrovskou výhodou internetového katalogu je jeho komplexnost (prezentace kompletních fondů, nikoli jen vybraných „cenných“ předmětů), neustálá aktuálnost odpovídající reálnému stavu sbírky, snadné vyhledávání podle nejrůznějších kritérií a rovněž již zmiňovaná všestranná dostupnost (včetně dostupnosti finanční – internetový katalog je zdarma).

Projekt byl v RML systematicky připravován od roku 2004.

Spuštění internetové aplikace se uskutečnilo 13.3.2008.

V internetové aplikaci je nyní zpřístupněno 21 290 sbírkových předmětů z celkového počtu cca 70 000 sb. předmětů, jež má RML ve své správě. Přes náročnost přípravy textových a obrazových informací o předmětech bude ročně přibývat kolem pěti tisíc záznamů. Většina sb. předmětů, vyjma mnohatisícových kolekcí numizmatiky, fotografií a pohlednic by měla být v katalogu obsažena do pěti let od zahájení jeho provozu. (konec citace)

Charakteristika sbírky. http://www.sbirky.rml.cz/charakteristika-sbirek-rml

V katalogu volíme z přednastavených sbírek.  Je přitom zřejmé, že např. architektonické články mohou být zejména ve sbírkách archeologie a v historické sbírce. Najdeme je především v historické sbírce, kde volíme část fondu „architektura“.

 Litomyšl, regionální muzeum, vyhledávání v katalogu lapidária

Tak se dostaneme k výpisu se základními údaji a většinou i náhledovou fotografií. Po zvolení konkrétní položky katalogu máme přístup k náhledům dalších fotografií i k podrobnějším údajům (jak mi bylo sděleno, byl v zásadě akceptován standard CIDOC-CRM). Můžeme též volit z nabízeného výběru klíčových slov (většinou je k dispozici jen jedno, jako v našem případě). Příklad zde:

 Litomyšl, regionální muzeum, ukázka on-line katalogu

Reklamy

2009/10/04 Posted by | katalog on-line, lapidária, Litomyšl | | 1 komentář

   

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Blog de Románico

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Le Blog des Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Un poème ? Une photographie ? Un dessin ? Un petit texte ? Dites votre attachement et votre admiration pour la cathédrale de Strasbourg !

EDAD MEDIA DIGITAL

Just another WordPress.com site

Historieblogg.no

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Gárgolas - Dolores Herrero

Dolores Herrero, Historiadora del Arte, especializada en Gárgolas y Arte Medieval.

Urban Jewish Heritage | Presence and Absence

3 - 7 September 2018 | Krakow, Poland

Library Policy and Advocacy Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

wanjawedekind

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Wikimédia France

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

the Wikimedia UK blog!

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Medieval Imago

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Thomas Ash

Adventures in Library and Information Science