MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Strýčice (CB), kostel sv. Petra a Pavla. Monitoring, HLON, Jan Sommer (20180722)

OPD 2018_002_Strýčice

Akce 20180722. Zápis 20180724…

GPS: 49°00’43.4″N 14°15’56.3″E // 49.012041, 14.265631

PK

Flickr (komentář k fotkám se připravuje):

Strýčice (CB), kostel (20180722)

20180724

Reklamy

2018/07/24 Posted by | OPD | | Napsat komentář

Horní Záhoří (PI), kostel sv. Archanděla Michaela. Monitoring, HLON, Jan Sommer (20180722) (20180723)

(editace ještě není ukončena – díky za pochopení!)

OPD 2018_001 Horní Záhoří

Akce 20180722. Zápis 20180723, 20180724

GPS: 49°20’34.593“ N, 14°12’51.725“ E

PK (Památkový katalog)

Dokumentace:

MIS: Celkový pohled

Flickr:

Horní Záhoří (PI), kostel sv. Michala (20180722)

Komentář:

Konstatovány postupující práce na obnově omítek exteriéru (stav v interiéru jsem nemohl ověřit), a to na presbyteriu kostela a na sakristii. Na sakristii plachty na krovu; skulinou viditelný nový řezaný trám na východní ploše valby (protéza? nových krov? – nemohl jsem určit).

Na exteriéru celém obvodu kostela byly omítky před lety otlučeny (asi do výšky 100-150 cm) s cílem vysušení zdiva, ale proti stanovisku NPÚ. Později proběhl v okolí v souvislosti s položením drenážního kanálu archeologický výzkum (tuším Prácheňské muzeum v Písku).

V posledních letech postupné opravy (střecha kostela, omítky lodi a předsíně).

Odkrytí umožnilo dokumentovat charakter gotického zdiva i rozsah dílčích oprav, zejména barokních.

Interpretace:

Gotické zdivo je poměrně specifické užíváním rozměrných lomových kusů místních hornin, ale i valounů (žula a…?). Místy jsou patrné vysprávky s pomocí cihel, případně cihlové vyrovnávky (plenty) zřejmě provedené při provádění barokních omítek, případně později.

Zejména u presbyteria na východní straně a na nárožích vystupuje před líc zdi koruna předzákladu s rozměrnými neopracovanými bloky kamene.

Pozn.:

Výklad historie v PK není přesný, bude jej třeba opravit (zejména v tom smyslu, že je kostel gotický, nikoliv až ze 17. století).

Dřívější poznatky z doby po sejmutí omítek byly publikovány: Jan SOMMER: Ke stavebnímu vývoji kostela v Horním Záhoří – nález fragmentů ostění gotického portálu. In: Česká placka, 4.1.2018. On-line: https://wp.me/pqrNE-NH.

Výběr dokumentace:

Horní Záhoří (PI), kostel sv. Michala (20180722)
Pohled na V část kostela od S. 20180722

Horní Záhoří (PI), kostel sv. Michala (20180722)
Jižní úsek východní stěny lodi. 20180722. Vlevo jsou patrné šedé zrnité žulové kvádry nároží lodi, překryté omítkou nového nárožního pilastru. V navazujícím hrubém lomovém zdivu jsou ve spárách drobné úlomky kamene, ale i úštěpky cihel a snad i prejzů nebo tašek – je pravděpodobné, že ty již pocházejí z úprav omítek od 17. století.

20180724-1445

2018/07/23 Posted by | OPD | | Napsat komentář

   

Wreck of the Week

A Historic England Blog

Everybody's Libraries

Libraries for everyone, by everyone, shared with everyone, about everything

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

Doing History in Public

A collective project by historians for the public

Stiftung Kirchenburgen

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Průzkumy krovů

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

IHBC NewsBlog Archive

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Marta-Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

READ Project

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

ArcHerNet

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Chris Kolonko

Archaeologist and Second World War Defence Specialist

FOLLOWING HADRIAN

I came, I saw, I photographed... follow me in the footsteps of Hadrian!

Roman Abušinov

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Iconclass Blog

Sharing stories about ICONCLASS

Avon Valley Archaeological Society

Discovering the Avon Valley's past

The AVAS Blog

Avon Valley Archaeological Society

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.