MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Poněkud bludné fotky památek na Wikipedii?

Wikipedisté i jiní správně poukazují na to, že fotka poví více než tisíce slov. S tím ale souvisí otázka, jak s fotkami pracovat za pomoci slov v babylónském prostředí světové encyklopedie. Snímky jsou na Wikipedii užívány v zásadě k ilustraci encyklopedických hesel. To znamená, že např., když to zjednoduším na základě svého povrchního seznámení, k ilustraci hesla o klenbách je třeba možná až několik desítek výrazných reprezentantů nějakého typu (valená, křížová, placková, zrcadlová, kupolová, hvězdová, pruská…). Jenže, co potom s případnými dalšími snímky daného typu? Jsou pro encyklopedické využití nadbytečné? Pravděpodobně ano. Jenže klenby daného typu jsou zobrazeny na spoustě dalších snímků, zaměřených primárně na cokoliv jiného pro potřeby jinak orientovaného hesla (typ stavby, reprezentant slohu, nějaký doplněk interiéru – např. varhany…). Mnohé snímky asi zůstanou ve své vytvořené kategorii (zpravidla půjde o danou památku), na kterou bude odkazovat stránka/heslo památky. Přesto však sbírka fotek památek na WMC, která nepochybně dále poroste, volá i po dalším využití, zejména pro srovnávací studium, a to bez ohledu na systémem či autorem nebo editory přidělené kategorie.

Gliwice, kościół Wszystkich Świętych, nawa główna, widok z chóru
Fotka na Wikipedii.

mm120930-wiki-foto-notes
Táž fotka s vloženými poznámkami (ty se v duchu Wikipedie mohou měnit).

Např. síťové či hvězdové klenby vůbec nemusejí být zájmem autora nějakého snímku. Přesto může mít snímek význam v jiných souvislostech. Jak mu to snadno umožnit? Nejlépe nějakými tagy, „skupinami“ a osobními galeriemi. Takové sbírky odkazů lze vytvářet i v soukromí nebo jinde na síti, ale to nemá úplně systematický účinek.

Galerie či skupiny již na některých fotoserverech/-blozích jsou funkční, ale i tam jsou zřejmé problémy s jazykovými paralelami. Přesto je vynikající to, že můžeme získat angažmá většího poštu lidí. Tyto nástroje jsou většinou vytvořené z jiných důvodů – pro sdílení fotek mezi přáteli, v rámci rodiny apod., anebo pro zájemce o „výtvarno“. Přesto zřejmě mohou sloužit i odborným aj. potřebám v souvislosti s památkami. (Viz např. Skupinu Síťové klenby ZDE.)

Výhodou ve srovnání s Wikipedií je veliká pružnost a možnost obejít se bez existence nějaké Kategorie nebo Stránky/Hesla. Významným přínosem pro rozšíření informací mohou být i Diskuse u jednotlivých fotografií (Galerií či Sad apod.), zejména pokud umožňují vkládání náhledů fotek do příspěvků. (Jak to inspirativně provádí nepřehlédnutelný dokumentátor Pompejí např. ZDE.)

Je možné, že některé možnosti Wikipedie pro nedostatek informací nedoceňuji, ale to může být i rezervami v přehlednosti jejího systému. (Je možné, že lze něco vyčíst třeba ZDE či jinde…)

Každopádně lze věřit, že letošní první český ročník v soutěži WLM povede k rozvoji v práci s památkovými daty v různých směrech.

Reklamy

2012/09/30 Posted by | dokumentace | | Napsat komentář

Využívejme systematicky možností pořídit fotky památek z vyvýšených pozic

Taková první dílčí poznámečka na okraj úvah o „době po prvním ročníku fotosoutěže WLM CZ“. Možná v oboru dokumentace a evidence památek již nic nebude tak, jako před tím…

Kostel sv. Jindřicha, Praha - Nové Město

Vždycky, když se pracovně či při návštěvě dostanete k nějakému vyvýšenému oknu naproti památkově zajímavé stavbě, anebo dokonce máte to štěstí, že máte takovou vyhlídku ze svého obydlí, měli byste pořídit fotky a ty poskytnout vhodným způsobem k odbornému i širšímu využití (pokud je to jen trochu možné s ohledem na právní stav). Jde totiž také o to, že velmi často pro ostatní osoby není snadné takové snímky pořídit. Musejí získat souhlas majitele bytu či kanceláře, stavbyvedoucího, pokud by např. šlo fotku z lešení, atd. Přitom hodnota takových snímků pro porozumění podobě stavby či jejího zasazení do okolí je často nezastupitelná (ve srovnání s pozemními, nebo leteckými snímky). Z fotografického i dokumentačního hlediska má často hodnotu i to, že na snímku nemusejí překážet např. automobily, nebo že se můžeme vyhnout kácejícím se záběrům z podhledu atd.

Další složité otázky ovšem souvisejí s tím, jak a kde snímky zveřejnit…

2012/09/29 Posted by | dokumentace | , , | Napsat komentář

   

Thomas Ash

Adventures in Library and Information Science

Before Chartres

Appunti sull'arte romanica e sul tempo romanico

Medieval Histories

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Ghost Signs

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

GroovyHistorian

A Groovy Historical World

Czy leci z nami archeolog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Zamki na nowo

Blog poświęcony odbudowie historycznych zamków w Polsce

Heritage Times

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Research Center Sanssouci

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

ďobo-CADzone, true men don't kill coyotes and use AutoCAD...

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Tomáš Stěhule

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

ArcHerNet

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Denkmalberatung

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Picarrsa's Blog

Just another WordPress.com site

KACHNA SE KOCHÁ

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Art History Teaching Resources

Peer-populated resources for art history teachers

Bodleian Digital Library

A Bodleian Libraries blog