MONUDET

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Realizace Centra průmyslového dědictví v Plasích zahájena

Výtahy aktuálních informací. (Srov. k tomu někdejší zprávu z dob počátků projektu zde.)

Bádání pomůže klášteru

MF Dnes, 2.10.2009

http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp?v=230&r=mfzapadcech&c=1266346

Část areálu památky v Plasích se opraví díky vzniku Centra stavitelského dědictví

„Plasy – Příspěvek k záchraně mimořádné památky i k oživení regionu – tak se hovoří o projektu Centra stavitelského dědictví v plaském klášteře. V Česku ojedinělá akce právě odstartovala a do pěti let díky ní vznikne v Plasích instituce, zaměřená na dokumentaci, studium a prezentaci historického stavitelství, určená odborníkům i veřejnosti.

‚Centrum by mělo přilákat odborníky od nás i ze zahraničí,‘ vysvětlil Horymír Kubíček, generální ředitel Národního technického muzea. … Materiály určené ke studiu budou do Plas svezeny z celé republiky.

‚Dotace na záchranu a využití objektů v areálu Plasy se blíží částce 400 milionů korun. Většina poplyne z fondů Evropské unie. Hotovo by mělo být v roce 2014. Ovšem už o rok dříve by měly být jednotlivé části centra zpřístupňovány veřejnosti,‘ sdělil včera v Plasích ministr kultury Václav Riedlbauch. Projekt má řadu partnerů. Kromě Národního památkového ústavu a města Plasy na něm spolupracuje několik tuzemských univerzit, muzeí a profesních sdružení. Zažehnána je tak zřejmě rivalita, která panovala mezi památkáři a technickým muzeem po rozdělení areálu mezi tyto dvě instituce v listopadu loňského roku.

‚Jsme rádi, že se podařilo sehnat peníze a významná část cenného areálu bude opravena,‘ prohlásil Pavel Duchoň, správce těch objektů kláštera, které zůstaly pod správou památkového ústavu – tedy konventu a sklepů.

‚Centrum stavitelského dědictví je záchranou především pro značně zdevastovaný románsko-barokní hospodářský dvůr, který bude určen hlavně k osvětě a praxi. Kromě výstavních prostor a tak zvané vzorkovny stavebních materiálů, vhodných pro obnovu památek, by zde měl vzniknout takzvaný zážitkový dvůr. Ten bude orientován na školní mládež i širší veřejnost. Budou tu dílny pro naučné i zábavné programy nebo výuka stavebních řemesel,‘ řekl Horymír Kubíček.

Historické objekty, včetně nádvoří, pak poskytnou prostor pro pořádání vzdělávacích akcí.

‚V bývalém pivovaru by měl být umístěn studijní depozitář nebo odborná knihovna, která bude provozně propojena s městskou knihovnou Plasy. Bývalý klášterní mlýn se brzy promění v návštěvnické centrum a prelatura bude prostorem pro nutné zázemí celé instituce,‘ upřesnil Horymír Kubíček.

Sám areál v Plasích je ovšem autentickou učebnicí stavební kultury. Technickou výjimečnost podtrhují doklady historických stavebních technologií. ‚Hospodářský dvůr je nejstarší zachovaná stavba tohoto typu u nás,‘ podotkl Pavel Kodera z Národního technického muzea.

…“

Autor: MARKÉTA SANALLA

V Plasích vznikne Centrum stavitelského dědictví

Týden (Autor: ČTK) 2.10.2009, 08:01

http://www.tyden.cz/rubriky/bydleni/cesko/v-plasich-vznikne-centrum-stavitelskeho-dedictvi_141359.html

„Historické stavební prvky, konstrukce, materiály a řemeslné nástroje nabídne do roku 2014 Centrum stavitelského dědictví, které vznikne z bývalého pivovaru a hospodářského dvora kláštera v Plasích. Národní technické muzeum (NTM) získalo jako jejich vlastník na opravu 393 milionů korun, z toho 334 milionů Kč poskytne EU, zbytek dá stát, řekl ministr kultury Václav Riedlbauch.

Jde o první projekt financovaný z integrovaného operačního programu z oblasti Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví. „Je to něco pro kluky všech věků, kteří se dozví, jak to dělali ti před námi. Dneska už ani neví, jak se vyrábí krov nebo jak se hasí vápno. Berou to jako, že se koupí v pytli v Baumaxu. Tady se budou moci podívat na to, jak se to dělá,“ řekl ministr.

Prostory opravovaných objektů, které jsou podle něj díky přestavování učebnicí různých stavitelských stylů a názorů, se oživí zajímavými expozicemi. Budou určeny zejména badatelům, ale i běžným návštěvníkům. Do Plas se přesunou depozitáře stavitelství z NTM a z dalších českých památek. „Teď si pospíšíme s vydáním stavebního povolení a vlastní práce začnou v létě 2010. Začneme pivovarem,“ řekl ředitel NTM Horymír Kubíček.

Peníze podle něj musejí stačit, protože stavební obnova tradičními metodami, jako jsou vápenné techniky, klasické zdivo i materiály, není nejdražší.

V klášteře vznikne centrální depozitář historie stavitelství. Základ sbírek už NTM má, ale zorganizuje velkou akvizici sběru; část přejde z NTM. „Stavebně-řemeslná huť“ se zážitkovou expozicí ukáže lidem tradiční řemesla včetně zaniklých. Projekt zachrání značně zdevastovaný románsko-barokní hospodářský dvůr.

Využití získá kromě pivovaru s domem sládka také barokní klášterní mlýn. Vznikne také konferenční prostor a odborná knihovna propojená s městskou. Pivovar bude muzeem, místem setkávání a depozitářem. Horní část, tedy hospodářský dvůr, poslouží pro experimentální dílny, workshopy a přednášky. „Češi jsou příliš velcí modernisté. Oni si památek váží, ale ne v detailu. Chceme jim například ukázat, že okna po repasi budou daleko kvalitnější než okna nová,“ řekl Kubíček.

…“

Další zprávy:

http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/640093

Web NTM o CSD:

http://www2.ntm.cz/projekty/csd/

Aktuální zpráva NTM z 2.10.2009:

http://www.ntm.cz/cs/aktivity/archiv-zprav/2009/193

REALIZACE CENTRA STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ V PLASÍCH ZAHAJUJE

Tisková zpráva NTM z 1.10.2009

http://www.ntm.cz/data/tiskove-zpravy/2009-10-01-tz-plasy-podpis-iop.pdf

Národní technické muzeum (NTM) je prvním subjektem, který zahájí realizaci projektu z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Program Ministerstva kultury ČR s mottem „Vracíme památky do života“ je zaměřen na obnovu a následné využití prvořadých památkových objektů. „Centrum stavitelského dědictví v Plasích je prvním projektem, kterému již byla dotace z programu IOP schválena, a s jehož realizací dne 1. října začneme.

Dalších žádosti o poskytnutí finanční podpory jsou nyní hodnoceny,“ říká ministr kultury Václav Riedlbauch u příležitosti zahájení projektu IOP v Plasích.

Projekt „Centrum stavitelského dědictví v Plasích“ počítá s obnovou mimořádně hodnotných objektů v areálu národní kulturní památky Klášter Plasy, v nichž vznikne nová instituce zaměřená na dokumentaci, studium a prezentaci historického stavitelství. „Výše požadované dotace na záchranu a využití objektů v areálu Plasy se blíží 400 mil. Kč, většina těchto prostředků bude hrazena ze Strukturálních fondů EU. Realizace projektu by měla být ukončena v roce 2014, již o rok dříve by ale měly být jednotlivé části areálu postupně zpřístupněny veřejnosti,“ říká ministr kultury. Projekt má celou řadu partnerů. Kromě Národního památkového ústavu a Města Plasy na jeho realizaci spolupracuje několik univerzit, muzeí a profesních sdružení.

Připravovaný studijní depozitář s vývojovými řadami stavebních prvků, „stavebně řemeslná huť“ praktikující tradiční (leckdy již pozapomenutá) stavební řemesla, zážitková expozice historického stavitelství i konferenční zázemí mají zajistit, aby Centrum bylo živým místem setkávání nejširšího spektra zájemců stavební historii. Kromě památkářů a vlastníků historických staveb má záměr oslovit rovněž profesní organizace, stavební firmy, studenty, badatele a vůbec každého, kdo má chuť se o kráse a „fortelu“ stavění v minulosti něco dozvědět. Působnost Centra bude celostátní, zacílená na potřeby tuzemské i zahraniční badatelské obce, zároveň však centrum bude historické stavitelství systematicky prezentovat i široké veřejnosti.

„Realizace projektu přinese především záchranu značně zdevastovanému románskobaroknímu hospodářskému dvoru. Smysluplné využití získá bývalý pivovar s domem sládka a potřebné obnovy se dočká rovněž barokní klášterní mlýn,“ říká generální ředitel Národního technického muzea Horymír Kubíček. Připomíná také, že studijní depozitář situovaný do bývalého pivovaru bude koncipován jako odborná referenční expozice historických stavebních prvků, jejich sestav, konstrukcí i jednotlivých stavebních materiálů, pozornost bude rovněž věnována řemeslnickým nástrojům. Do objektu bude také umístěna odborná knihovna, která bude provozně propojena s městkou knihovnou Plasy. Působivý, nicméně značně poškozený, prostor bývalého klášterního mlýna bude využit jako návštěvnické centrum.

POPIS AREÁLU A PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ JEHO JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Hospodářský dvůr tvoří rozlehlý areál s převažující barokní zástavbou, v jeho jádru je dochován pozůstatek románské cisterciácké grangie – středověké sýpky z doby založení kláštera. Unikátní románská hospodářská budova je v barokní přestavbě zachována až po zdivo štítu i s románskými a gotickými detaily oken a představuje tak spolu s původně románskou klášterní bazilikou nejstarší dochovanou část areálu. V současnosti je bohužel tento unikátní objekt v kritickém stavebně technickém stavu a bez komplexní památkové obnovy je ohrožena jeho samotná existence. Přestože se pro obdobné památkové areály nové využití hledá poměrně komplikovaně, připravované Centrum stavitelského dědictví potenciál plaského klášterního dvora plně využije.

Zatímco komplex pivovaru bude zaměřen spíše odborně, areál hospodářského dvora bude zacílen především na osvětu a praxi. Kromě výstavních prostor a tzv. vzorkovny stavebních materiálů vhodných pro obnovu památek by zde měl vzniknout tzv. didakticko-zážitkový dvůr orientovaný na školní mládež i širší veřejnost (zážitkové dílny s animačními programy, prezentace stavebně řemeslných experimentů apod.). Historické objekty včetně prostorných nádvoří ovšem především poskytnou zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí, včetně programové prezentace a výuky historických stavebních řemesel. Vznikne zde „stavebně řemeslná huť“, která bude v ideové rovině v principu navazovat na myšlenku středověkých, všestranně zaměřených stavebních společenstev. Jejím úkolem bude především zprostředkování výměny zkušeností mezi specialisty a prezentace tradičních řemesel veřejnosti.

Realizací projektu Centra stavitelského dědictví v Plasích dojde ke stavební obnově významného památkového areálu, který v rámci centra poslouží rovněž jako unikátní ukázka dobové stavební kultury. V souvislosti s provozem centra bude využit pozoruhodný objekt prelatury a barokní sýpka s hodinovou věží a dvoupodlažní královskou kaplí. Klášterní areál v Plasích je autentickou učebnicí stavební kultury od jejích románských počátků až po 19. století. Stavebně technickou výjimečnost jednotlivých objektů podtrhují jedinečně dochované doklady historických stavebních technologií. Existence těchto mimořádných architektonických a stavitelských prvků plně opodstatňuje umístění chystaného Centra právě do objektů NKP klášter Plasy. Vhodné využití vysokého kulturně společenského potenciálu klášterního areálu tak může výrazně napomoci rozvoji celého regionu a místu navrátit charakter kulturně vzdělanostního centra nadregionálního dosahu.

 

Reklamy

2009/10/04 - Posted by | lapidária, Plasy |

Zatím nemáte žádné komentáře.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Wreck of the Week

A Historic England Blog

Everybody's Libraries

Libraries for everyone, by everyone, shared with everyone, about everything

Románico en Ribagorza

Inventario de las construcciones total o parcialmente de época románica de Ribagorza

Doing History in Public

A collective project by historians for the public

Stiftung Kirchenburgen

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Průzkumy krovů

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

IHBC NewsBlog Archive

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Marta-Blog

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

READ Project

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

ArcHerNet

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Chris Kolonko

Archaeologist and Second World War Defence Specialist

FOLLOWING HADRIAN

I came, I saw, I photographed... follow me in the footsteps of Hadrian!

Roman Abušinov

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

Iconclass Blog

Sharing stories about ICONCLASS

Avon Valley Archaeological Society

Discovering the Avon Valley's past

The AVAS Blog

Avon Valley Archaeological Society

following hadrian photography

I came, I saw, I photographed…

Palios

Arte e iconografía de las religiones

Lapidária. Prvky staveb. Dokumentace. Evidence.

%d bloggers like this: